BE | NL

Geluidsoverlast door padelvelden: een groeiend probleem

Stel u voor: u ontspant in uw tuin, u geniet van de zon en de rust en plotseling klinkt er hard geschreeuw en dof geplof van rackets. Dit is een scenario waar veel mensen tegenwoordig mee te maken hebben, aangezien steeds meer tennis- en padelvelden worden gebouwd in woongebieden. Het gevolg is toenemende geluidsoverlast voor de omwonenden. In deze blog gaan we in op de oorzaken van geluidsoverlast door paddelvelden en wat er aan gedaan kan worden om dit te verminderen.

Wat zijn de oorzaken van geluidsoverlast door padelvelden?

Padel is een snelle en energieke sport. Dit komt doordat de padelvelden kleiner zijn dan tennisvelden, een harde ondergrond hebben en er met en op de zijwanden gespeeld mag worden. Dit maakt het spel snel en uitdagend voor de beoefenaars! Door het kleinere speelveld en de zijwanden wordt het geluid vaak geconcentreerd in een bepaald gebied, wat de overlast ervan vergroot.

Ten opzichte van tennislawaai, wat omwonenden in het algemeen als minder storend ervaren, zijn geluiden afkomstig van padelvelden op 2 manieren heel verschillend van aard. Ten eerste is de sport veel dynamischer dan tennis door de korte duur en intensiteit van het spel met telkens vreugdekreten of luide gesprekken tussen de vier spelers, die weerkaatst worden door de zijwanden van het veld. Ten tweede legt men ook een veel lager frequentiebereik van het racketgeluid vast: veel zwaardere lage tonaliteit (lagere frequentie) die zich veel beter verspreidt dan het geluid van een gewone tennisracket. Vergelijk het schema van de geluidssignatuur van padel ten opzichte van tennis: (note: schema invoegen).

Het is ons opgevallen dat de omwonenden van tennisclubs die recent hebben geïnvesteerd in padelvelden een grote toename van overlast ervaren. Vroeger kon men zich met de tennisvelden in de directe omgeving verzoenen, maar plots neemt de overlast in sterke mate toe als de padelvelden in gebruik genomen worden. Met verschillende burenklachten tot gevolg.

Wat valt er te doen om geluidsoverlast van padelvelden voor buren te verminderen?

Er zijn verschillende manieren om geluidsoverlast door padelvelden te verminderen. Soms is nieuwe gemeentelijke regelgeving in voege getreden die padelclubs verplicht dit probleem aan te pakken en maatregelen te treffen onder de vorm van akoestische perimeter protectie of de padelvelden zelfs te verplaatsen.

In Frankrijk zijn er voorbeelden van clubs die de padelvelden hebben overdekt met een overkapping met oog op het beperken van geluidsoverdracht naar de omgeving. Deze semi-open overkappingen hadden een matig effect op de geluidsoverlast maar werden door de gemeente verplicht. (note foto semi-open padeloverkapping)

Uit ervaring is gebleken dat de beste oplossing een geluidswand is die rechtstreeks in de nabijheid van het padelveld geplaatst wordt. Deze moet wel vrij hoog zijn, met een aanbevolen hoogte van 4 meter gezien de aard en de intensiteit van het lawaai. Deze opstelling is meestal in U-vorm, tussen het veld en de directe buren geplaatst. Zo kan men het geproduceerde geluid van het padelspel zo lokaal mogelijk houden en voor een stuk in de wand absorberen. Daardoor zijn geluidsabsorberende panelen sterk aanbevolen. 

In de meeste gevallen is zo’n constructie dé oplossing om u met de buren te verzoenen: er wordt naar hun klachten geluisterd en er wordt actie ondernomen waarna het geluid afkomstig van de speelvelden gedempt wordt.

Afhankelijk van de normen, volgens elk land of regio, laat zo’n constructie toe om het geluidsniveau terug te dringen binnen de geldende wettelijke normen en zo het probleem op te lossen. Over deze normen volgt later nog een blog-artikel!

Er bestaan metalen cassettes van NoiStop of andere fabrikanten of elegante alternatieven van houten panelen met een absorberende zijde zoals onze SonoWall Absorb. Omdat de kooien van padelvelden meestal zwart zijn, kunnen deze oplossingen met zwarte panelen gebouwd worden, al dan niet door deze achteraf te beschilderen.

Wil u advies? Klik op onderstaande button en wij helpen u verder.

Ontdek hoe SonoMuro u kan helpen

Sonowall bij chalet

Ergernissen op de camping

Geluidsoverlast op campings kan een serieuze zorg zijn. De bronnen van deze overlast variëren van luidruchtige campingbezoekers tot hinderlijk verkeersgeluid en evenementen in de buurt.

Read More »

Taal en regio instellen

Internationaal

België

Frankrijk

Nederland

Duitsland

Oostenrijk

Zwiterland

Luxemburg